2012-2013 Marmara Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2012 – 2013 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ

Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır.

-> Marmara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi İçin Tıklayınız! <-

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA ÖN KAYITLAR

Özel Yetenek Giriş Sınavlarına ön kayıtlarda ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları ve bunlara ek koşullar geçerlidir.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılabilmek için adaylar, 2012 yılı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) puanlarının herhangi birisinden en az 225 (iki yüz yirmi beş) ham puan almış olmak zorundadır.

YGS ve LYS sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez.

Sınavlara girecek adayların ön kayıtları 30, 31 Temmuz 1, 2 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar, ön kayıt formunda tercihlerine göre en fazla 3 Bölüm seçebilir.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılan tüm adaylar, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları yönergesine tabidir.

BÖLÜMLERE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI
Endüstri Ürünleri Tasarımı 20
Fotoğraf 15
Geleneksel Türk Sanatları 30
Grafik 30
Heykel 15
İç Mimarlık 24
Müzik 10
Resim 30
Seramik ve Cam 30
Tekstil 30

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ

Ön kayıtlar: 30,31 Temmuz, 1,2 Ağustos 2012

Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır.

Birinci Aşama Eleme Sınavı: 6 – 7 Ağustos 2012
(Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları,
Grafik, Heykel, İçmimarlık, Resim, Seramik ve Cam,
Tekstil Bölümleri için)

Fotoğraf Bölümü Eleme Sınavı: 7 Ağustos 2012

Müzik Bölümü Eleme Sınavı: 6,7,8 Ağustos 2012

Birinci Aşama Eleme Sınavı Sonuç Duyurusu: 11 Ağustos 2012 Cumartesi (17.00)

İkinci Aşama Seçme Sınavı: 13-16 Ağustos 2012

Uygulama Sınavı: 13,14,15,16 Ağustos 2012
(Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları,
Grafik, Heykel, İçmimarlık, Resim, Seramik ve Cam,
Tekstil Bölümleri için)

Müzik Bölümü Uygulama Sınavı: 13,14 Ağustos 2012

Fotoğraf Bölümü Uygulama Sınavı: 13,14,15 Ağustos 2012

İkinci Aşama Uygulama Sınavı Sonuç Duyurusu: 17 Ağustos 2012 Cuma (17.00)

Dosya Değerlendirme ve Sözlü Görüşme: 22,23,24 Ağustos 2012

SONUÇ DUYURUSU: 29 Ağustos 2012 Çarşamba (17.00)

Asıl Aday Kayıtları: Daha Sonra İlan Edilecektir.
Yedek Aday Başvuruları: Daha Sonra İlan Edilecektir.
Yedek Aday Kayıtları: Daha Sonra İlan Edilecektir.

SINAVLAR

Adaylar ön kayıt sırasında internet üzerinden Sınava Giriş Belgesi’ni kendileri alacaklardır. Bu belge ve resmi kimlik belgeleri olmadan sınava giremezler. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, İç Mimarlık, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için ortak sınav uygulanırken, Fotoğraf Bölümü için farklı, Müzik Bölümü için farklı bir sınav uygulanır. Adaylar bu yıl sınav harcı yatırmayacaklardır.

Fakültemizin tüm bölümleri için yapılacak Özel Yetenek Giriş Sınavları iki aşamadan oluşur:

Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı.
Birinci Aşama Eleme Sınavı; tek oturumlu bir sınavdır.

İkinci Aşama Seçme Sınavı, İlki, tek oturumlu uygulama sınavı, ikincisi dosya değerlendirme ve sözlü görüşme olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bölüm jürileri tarafından değerlendirilir.

Müzik Bölümü giriş sınavına katılacak adaylar her iki aşamada da sınavlara bireysel olarak, ayrı oturumlarda alınacaklardır.

ADRES
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Küçükçamlıca, Acıbadem Caddesi, No.117, Acıbadem / Kadıköy / İstanbul 34660
Telefon: 0216 326 26 67 (4 Hat) - 0216 326 91 29 (Fax)

-> Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2012 - 2013 Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız! <-

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
2012-2013 ÖZEL YETENEK SINAVI

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Resim İş Öğretmenliği Lisans programına 80 öğrenci alınacaktır.

ÖNKAYITLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI :

Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği bölümleri
Özel Yetenek Sınavları başvuru linki için
tıklayınız!

1-Başvurular 6-9 Ağustos 2012 tarihlerinde Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden (http://aef.marmara.edu.tr) ulaşılacak bağlantı ile online olarak yapılacaktır.
2-Başvuru için adayların o yıl yapılan YGS sınavına girmiş olması ve sınav sonucunda en az 180,000 puan almış olması gerekir.
3-Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dallarından sadece birine başvuru yapılır.
4-Sınavlarda uyulacak esaslar Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden duyurulacaktır.
5-Online başvuru dışında başvurular kabul edilmez.
6-Sınav ücreti 0 TL’dir. (Ücretsiz)

İstenen belgeler:

1-Resim-iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar 29 Ağustos 2012 tarihinde sınava
girdiği salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir.

a)YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, varsa aslının fotokopisi,
b)Resimli nüfus cüzdanının fotokopisi.
c)Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
2-Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar.

SINAV AŞAMALARI:
Çalışmalar kurşun kalemle çizgisel veya ışık-gölge tekniğine göre yapılacaktır.

1. AŞAMA SINAVI:
Canlı modelden desen çalışması 27 Ağustos 2012 saat 9.00 ile 17.00 arasında yapılacaktır.

2. AŞAMA SINAVI:
İmgesel (hayali) desen çalışması 29 Ağustos 2012 saat 13.00 ile 17.00 arasında yapılacaktır.

SONUÇLAR:

1. Aşamanın sonuçları sadece “Başarılı” olanların ilanı şeklinde 28 Ağustos 2012 tarinde ilan edilecektir.

2. Aşama sonucunda kazananların kesin listesi Asil ve Yedekler şeklinde 3 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilecektir.Kazanan Asil adayların kayıtları 4-5 Eylül 2012 tarihinde yapılacaktır.Asil listede kayıt yaptırmayan adayların yerine Yedek listede yer alan adaylar alınacaktır. Yedek listesinde yer alan adayların kayıtları 6-7 Eylül 2012 tarihinde yapılacaktır.

Kontenjan dolana kadar yedek öğrenci sırasına uyularak 1 gün önceden dekanlık ilanı ile duyurulur. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar hakkını kaybederler.

İLETİŞİM ADRESİ:
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Göztepe Yerleşkesi 81040 Fikirtepe
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0 216 345 90 90-91-92 / 345 47 05-06-07
Faks: 0 216 338 80 60 - 0 216 338 67 55
Resim-İş Eğitimi Sekreterliği: 221
http://aef.marmara.edu.tr

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2012–2013 Öğretim Yılı Müzik Öğretmenliği Programı
“Özel Yetenek Sınavı” ile İlgili Bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI :

Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği bölümleri
Özel Yetenek Sınavları başvuru linki için
tıklayınız!

1- Başvurular 6-9 Ağustos 2012 tarihleri arasında, Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden (http://aef.marmara.edu.tr) ulaşılacak bağlantı ile online olarak yapılacaktır.
2- Başvuru için adayların o yıl yapılan YGS sınavına girmiş olması ve sınav sonucunda en az 180,000 puan almış olması gerekir.
3- Sınavlarda uyulacak esaslar Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden duyurulacaktır.
4- Online başvuru dışında başvurular kabul edilmez.
5- Sınav ücreti ve hesap bilgileri Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden duyurulacaktır.

Sınav Tarihleri:
1. Aşama : Müziksel Yazma : 27 Ağustos 2012
2. Aşama : Müziksel İşt. Okm. : 28 Ağustos 2012
3. Aşama : Ses ve Çalgı Eğt. : 29 Ağustos 2012

İSTENEN BELGELER:

1- 3. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar 29 Ağustos 2012 tarihlerinde sınava girdiği salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir.
a) YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, varsa aslının fotokopisi,
b) Resimli nüfus cüzdanının fotokopisi.
c) Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
2- Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar.

Not : Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na başvuran adayların dikkatine ;
a) 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim yılı için M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı'na alınacak öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda yapılacaktır.
b) 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim yılında Müzik Öğretmenliği Lisans Programına 40 öğrenci alınacaktır.
c) Özel Yetenek Sınavı 27-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında üç aşamalı olarak yapılacaktır. Adaylarınsınava girecekleri gün ve saat, aday numarasına göre Ana Bilim Dalı tarafından duyurulacaktır.

2012–2013 ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

SINAV ŞEKLİ:

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, "üç aşamalı" olarak yapılacaktır.

1. Aşama Sınavı : Bu aşamada ön kayıt yaptıran tüm adaylar, Ana Bilim Dalı tarafından belirtilen saatte "Müziksel yazma” sınavına gruplar halinde alınacak ve aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılacaktır.

Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, sınavın diğer basamaklarına alınmayacaktır.

1.1. Müziksel Yazma (dikte): Bu sınavda adaylardan,
1.1.1. Ezgi Diktesi : Piyano ile çalınacak 4’er ölçülük 2 ayrı ezgiyi; ölçü, nota ve süreleriyle dizek üzerine yazmaları istenir.
1.1.2. Aralık Diktesi : Verilen ses ile birlikte piyano ile çalınacak 10 çift sesi notalarıyla dizek üzerine yazmaları istenir.

Not :
a. Dikteler basit ölçüler içinde (2/4, 3/4, 4/4’lük ölçülerde) olacaktır.
b. Dikteler küçük oktav (kalın) La sesi ile ikinci oktav (ince) Mi sesi arasındaki seslerden oluşacaktır.
c. Ezgi dikteleri ; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör tonlarında olacaktır.
d. Aralık diktesinde, doğal seslerin yanı sıra Fa#, Sol# ve Sib sesleri de yer alacaktır.
e. Adayların dikte ve aralık duyma sınavı için yanlarında; kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

2. Aşama Sınavı : Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacak ve sınav sözlü-uygulamalı yapılacaktır.
2.1. Müziksel İşitme Okuma Alanı :Bu sınavda adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.
2.1.1. Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “na” veya “la” hecesi ile yinelemesi;
2.1.2. Çokses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet üç ses ve 4 dört adet dört sesi “a” veya “na” hecesiyle seslendirmesi;
2.1.4. Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile -el vuruşu yaparakokuması;
2.1.5. Ezgisel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, ezgisel olarak nota adlarıyla -el vuruşu yaparakseslendirmesi istenir. (Deşifreler; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör tonlarında olacaktır.)

3. Aşama Sınavı : Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacak ve sınavları sözlü-uygulamalı yapılacaktır.
3.1. Ses Eğitimi Alanı: Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı, marş, halk türküsü vs.) ve İstiklal Marşı’nı müzikal bir biçimde, doğru ve ton içinde söylemesi istenecektir. Adayın ses gürlüğü ve genişliği, tınısı ve gelişmeye elverişli oluşu değerlendirmeye esas alınır.
3.2. Çalgı Eğitimi Alanı: Bu sınavda adayın, çalgı çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.Adaylardan Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Gitar, Flüt, Klarinet, Blokflüt, Mandolin, Halk Çalgıları vb. çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir parçayı doğru ve müzikal olarak çalması istenecektir. Adayın çalgı tekniklerini kullanmadaki başarısı değerlendirmeye esas alınır.

Not :
· Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota vb. araç gereçlerini kendileri getireceklerdir.
· Her aday çalgı çalmak ve şarkı söylemek zorundadır.

DEĞERLENDİRME:
1. Aşama : Müziksel Yazma (Dikte)
Bu sınav sonucunda Ezgi diktesi puanının % 70’i aralık diktesinin % 30’u alınarak yapılacak puanlamada 100 üzerinden 50 not barajını geçen adaylar yapılan sıralama ile , “ikinci aşama sınavı”na girmeye hak kazanacaktır.

2. Aşama :
2.1. Müziksel İşitme Okuma Alanı; (100 puan)
Birinci aşama sınav sonucunun %30’u ve ikinci aşama sınav sonucunun % 70’i toplanarak MİOY puanı hesaplanacaktır. Yapılan hesaplamada 100 üzerinden 50 not barajını aşan adaylar arasında yapılacak olan sıralama ile üçüncü aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirlenecektir.

3. Aşama :
3.1. Ses Eğitimi Alanı; (100 puan)
3.2. Çalgı Eğitimi Alanı; (100 puan)
Üçüncü aşama sınavı sonucunda ses eğitimi alan puanının %30’u çalgı eğitimi puanının % 40’ı ile MİOY puanının %30’u değerlendirmeye katılacaktır.

GİRİŞ SINAVI PUANININ ÜÇ ALANA GÖRE DAĞILIMI:
Müziksel işitme okuma yazma puanı : % 30
Ses eğitimi puanı : % 30
Çalgı eğitimi puanı : % 40
Toplam puan : 100
Not: Üçüncü aşama sınavı sonucunda adayın toplam puanı 100 üzerinden en az 50 puan olacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI:
Sınav Sonuçları 3 Eylül 2012 tarihinde saat 17.00'den sonra Fakülte Dekanlığı’nca ilan edilecektir.
Kesin kayıtlar 4-5 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan asil öğrenciler yerine 6-7 Eylül 2012 tarihleri arasında yedek öğrenci kayıtları yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı
34722 Fikirtepe - Kadıköy/İSTANBUL
Tel.: (0 216) 345 90 90 (91-92)
(0 216) 345 47 05 (06-07)
(0 216) 330 73 49
Dahili: 286, 402, 403
http://aef.marmara.edu.tr

-> Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 2012 - 2013 Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız! <-


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV KILAVUZU

SINAV TARİHLERİ

1. Aşama Eleme Sınavları: 18 Haziran 2012 Pazartesi
13:00-(Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, İç Mimarlık, Resim, Tekstil,
Seramik ve Cam bölümleri İçin)

14:30 - Fotoğraf
14:00 - Müzik

1. Aşama Eleme sınavı ilanı: 19 Haziran 2012 Salı 09:30

2. Aşama Seçme Sınavları: 20 Haziran 2012 Çarşamba
İç Mimarlık Bölümü 09.00
Tekstil Bölümü 11.00
Resim Bölümü 14.00
Seramik ve Cam Bölümü 16.00
Müzik Bölümü 14.00

2. Aşama Seçme Sınavları: 21 Haziran 2012 Perşembe
Grafik Bölümü 09.00
End. Ür. Tas. Bölümü 11.00
Geleneksel Türk Sanatları 13:00
Heykel Bölümü 14.30
Fotoğraf Bölümü 16.30

Dosya Değerlendirme ve Sözlü Görüşme Sınavları: 22 Haziran 2012 Cuma 09.30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI

Özel yetenek Giriş Sınavı 25-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular 19-21 Haziran tarihleri arasında Anadoluhisarı Yerleşkesinde alınacaktır. Başvuru koşulları ile sınav bilgileri ekteki belgede belirtilmiştir:

-> Marmara Üniversitesi 2012-2013 BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi İçin Tıklayınız! <-

SanatDersi.Com sitesi olarak başarılar dileriz...

fotoğraf bölümü yetenek sınavları hakkında

Kocaeli Üniversitesinin sınavına girmiş kazanmış biri olarak size deneyimlerimden bahsedeyim

2 yıldır ilgi duyduğum ve Bursa'daki (Bufsad) fotoğraf derneğinde almış olduğum temel teknik eğitimlerim bu sınavda işime yaradı onun dışında sınava geldiğimde ne sorulacağı hakkında hiç bir fikrim yoktu internette tırım tırım aradığım fotoğraf bölümünün yetenek sınavlarıyla ilgili net bir bilgiye tam olarak rastlamadım.
öte yandan sınav günü geldi çattı sınava girecek başka kişilerle ayaküstü konuştuk falan
çalıştın mı? diye soru yönelttiler dedim sınav hakkında hiç bi fikrim yok neye çalışmam gerekiyodu? diye cevapladım alaycı tavırla he o zaman işin zor dediler neyse sınav başladı
Sorular gerçekten basit ve hafızaya dayalı görsel algı testinden ibaretti şimdi diyeceksiniz ulan bu görsel algı nasıl bi sınav şöyle ki size bi fotoğraf gösteriyorlar 8 saniye duruyor ve sonrasında sürpriz soru geliyor.
Örn. 4 daire farklı renklerde birleşik şekilde duruyor ve ortalarındaki renk beyazdı (burda hemen aklında tutacağın renk sayıları ve hangi rengin nerde olduğu) soru belirtğim gibi ortadi renk neydi? bu 1. banko basit soruydu ikinci olarak farklı bi fotoğraf nesnelere vuran gölge düşünülerek (gelebilecek sorular 1.si ışık nereden vuruyor? ya da gölge ne yönde? bu tarz en az 15 soru geliyor diğer 10 soruda bu fotoğrafı kim çekmiştir? ya da bu fotoğrafçı kimdir? ilk çekilen fotoğraf? orta format makine gösterilmişti bu ne tür bir makinedir diye daha sonra diyafram ölçüleri ve birde fotoğraf gösteriliyor bu ne tür etkiyle (pan,uzun pozlama vs.) çekilmiştir? enstantene değeri gibide sorular soruldu bu ilk sınavdı. ve %60 etki ediyor okula girilecek sınavda ben 76 almıştım ayrıca 2. aşamada çok etkili onun içinde sağlam bir portfolyo sunmanız gerekiyor size tavsiyem birbirinden farklı fotoğraflar yerine içinde bir konu barındıran teknik açıdan altın oranı güzel fotoğraflar götürürseniz şansınız artabilir ben öyle yaptım 91 puanda ordan almıştım gelelim 3. önemli noktada YGS puanıda malesef iyi etkiliyor sınavı o yüzden 250 puanı geçmeye bakın eğer geçemiyorsanızda diğer sınavlardan yüksek not almaya bakın onun dışında iyi bir fotoğraf takipcisi olun.

selamlar...

yetenek sınavı zorunlumu

yetenek sınavı zorunlumu yoksa ygsden tercih edenler içinmi geçerli

ygs puanı

Merhaba

Taban puan olarak belirlediğiniz 225 puan, Ygs den aldığımız ham puan mıdır ? yoksa katsayıdan gelen puan göz önünde bulunduruluyor mu ?. Örneğin ygs sınavından 190 puan ham puan almış bir öğrenci bitirdiği okulun vereceği kat sayı puanı ile 225'i geçiyorsa sınavlara katılabilir mi? 2014-2015 öğrenim yılları için merak ettiğimden soruyorum.

İyi günler.

marmara 1. aşama

marmara birinci aşamada renklendirme varmı? kılavuzda kuru boya yapıştırıcı makas falan yazıyor

Güzel Snt.F mezunlar devlet kurumlarında öğrtmn yapabilrmi ?

yardımcı olurmusunuz ?

resim öğretmeliği

resim öğretmenliğini kazandıktan sonra moda tasarım bölümüne geçiş yapılabilir mi? Yapılabilirse kaç dönem okunduktan sonra ?cevap yazarsanız sevinirim.

güzel sanatlarda yatay geçiş

resim bölümünü kazanıp daha sonradan moda tasarım bölümüne yatay geçiş yapılabiliyor mu?Yapılabiliyorsa kaç sene okuyup geçiş yapılabilir?

resim bölüm puanı

resim bölümüne giriş için ygs puanı 180 değilmiydi?

İç mimarlık yetenek sınavı nasıl oluyor?

merhaba arkadaslar,ben güzel sanatlar lısesıne gıtmedım normal lıseden mezun oldum.Ama çizimim orta derecede cunku cok cızım yapamıyorum yanı zaman harcıyamıyorum.kurslarla falan ıyı derecede yapmayı planlıyorum,pekı ıc mımarlık sınavı nasıl oluyor neler soruluyor neler cızdırılıyor,planlarımı ve calısmamı ona gore yapmak ıstıyorum,pek bılgım yok benı aydınlatırsanız cok tesekkur ederım

Gsl'ye gitmediysen ve kursa

Gsl'ye gitmediysen ve kursa da gitmediysen Marmara zor derim. Bende geçen sene girdim Marmarada İç Mimarlığa ama olmadı. Mülakata kalamadım. İlk aşama tüm böümlerde ortak oluyor geçen sene bize bir düzenek koymuşlardı. Soru Bu mekanı bir mekan olarak algılayıp içerisnde kitap okuyan bir erkek figürdü. Diğer gruba da ayakkabısını bağlayan erkek figür sormuşlardı.ikinci aşamada da bir sandalye ayna ve 3-4 tane de prizma istemişlerdi. Birde olimpiyatlardan atletizmden her hangi bir dalı çizmemiz istendi. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ama dediğim gibi eğitimin yoksa zor sen yine de şansını dene içinde kalmasın.

2013

2013 kılavuzu ne zaman açklanr

UKÜ YETENEK SINAVI DUYURUSU

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

Özel yetenek bölümlerimiz (Resim-İş Öğretmenliği, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İç Mimarlık) için bu yıl yapılacak Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki prosedür ile gerçekleştirilecektir:

Aşama 1: Genel Yetenek Sınavı (Süre: 35 Dakika /25 Soru)

Aşama 2: Çizim sınavı (Süre: 60 dakika)

1. Sınavlar temsilcilik ve bölge ofislerinde yapılacaktır.

2. Sınavın yapıldığı aynı gün içerisinde;

- A3 Çizim Kağıdının fotoğrafı

- Cevap Kağıdının taratılmış dosyası

- YGS Sonuç Belgesi

4.Onayı alındıktan sonra, yapılacak değerlendirmenin sonucu en geç 48 saat içerisinde Türkiye Tanıtım Ofisi’nden temsilci tarafından öğrenilebilecektir.

5. İlk sınavın 19 Ağustos 2013 tarihinde yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0312 418 73 18
Meşrudiyet cad. no:28/4 2 kat KIZILAY/ ÇANKAYA/ ANKARA

2013

Evet ya bende kaç gündür bekliyorum 2013 kılavuzunu, yok mu ilgilenen biri.?

CVP:2013

2013 sınav takvimi açıklandığı zaman sitemizden duyuracağız!

güya

demişsiniz ama bu sitede 2013 marmara sınavlarıyla ilgili bir şeye rastlamadım

Arkadaşlar yetenek sınavı her

Arkadaşlar yetenek sınavı her yıl yapılıyor mu? Yapılıyorsa 2013'te ne zaman kayıt yaptırılıyor bilen biri varsa yazabilir mi?

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

Özel yetenek bölümlerimiz (Resim-İş Öğretmenliği, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İç Mimarlık) için bu yıl yapılacak Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki prosedür ile gerçekleştirilecektir:

Aşama 1: Genel Yetenek Sınavı (Süre: 35 Dakika /25 Soru)

Aşama 2: Çizim sınavı (Süre: 60 dakika)

1. Sınavlar temsilcilik ve bölge ofislerinde yapılacaktır.

2. Sınavın yapıldığı aynı gün içerisinde;

- A3 Çizim Kağıdının fotoğrafı

- Cevap Kağıdının taratılmış dosyası

- YGS Sonuç Belgesi

4.Onayı alındıktan sonra, yapılacak değerlendirmenin sonucu en geç 48 saat içerisinde Türkiye Tanıtım Ofisi’nden temsilci tarafından öğrenilebilecektir.

5. İlk sınavın 19 Ağustos 2013 tarihinde yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0312 418 73 18
Meşrudiyet cad. no:28/4 2 kat KIZILAY/ ÇANKAYA/ ANKARA

Her yıl oluyor. Ancak bazı

Her yıl oluyor. Ancak bazı okullar ya yeni yapmaya başlıyorlar ya da yeni kaldırıyorlar. Bunlara şaşırmamak lazım. Geneli haziran ayında başlıyor.

evet yapılıyor

acele etmeyin daha ağustosta başlıyor sınav başvuruları.. her okul sitesinden duyuruyor başvuru ve sınav tarihlerini

yetenek sınavı

Acele etmeyin ağustos'ta başlıyor diye bir şey yok. Girin sitesine bakın Haliç Üniversitesi 2 gün sonra sınav yapıyor.

bu sene sınav tarihleri ne

bu sene sınav tarihleri ne zaman açıklanacak bilgisi olan varmı.

müzik öğretmenliği YGS kaç la alıyor

müzik öğretmenliği YGS kaç la alıyor
(YGS1 2 3 4 5 6) BUNLLARDAN HANGİSİ

Bu puan türlerinden herhangi

Bu puan türlerinden herhangi biri olabilir!

Merhaba. ben lise son sınıf

Merhaba. ben lise son sınıf eşit ağırlık öğrencisiyim. iç mimarlık ve çevre tasarımı istiyorum . en iyi üniversitler ve yetenek sınavı hakında bilgiye ihtiyacım var. öncelikle lys sınavında gerekli puanı yaptığımda üniversiteye girmk için yetenek sınavına girmeme gerek var mı bunu öğrenmke istiyorum. teşkkürler.

hayır eğer LYS 'den iç

hayır eğer LYS 'den iç mimarlık tercih edecekseniz yetenek sınavına girmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü Yetenek sınavına girmek için YGS ' den yeterli puanı yapmış olmak yetmektedir.

Birinci Aşama Eleme Sınav

Birinci Aşama Eleme Sınavı sorularını söyler msniz iç mimarlık vs için olanı....

evet

evet ben de çok merak ediyorum hem eleme sınavının hem de grafik bölümü seçme sınavının sorularını... sınava girenler lütfen cevaplayabilir mi...

40 mı 50 mi ?

2012 – 2013 Eğitim-Öğretim yılında Müzik
Öğretmenliği Lisans Programına 40 öğrenci alınacaktır.
Deyip 50 öğrenci alındı. Pek çoğumuz daha az öğrenci alınacağı için gaziyi tercih ettik. Bizleri yanılttan Marmara'ya soruyorum vebalini kim ödeyecek.

selam, ben atatürk eğitimi

selam, ben atatürk eğitimi kazandım çok şükür. bir sorum olacaktı (şimdi diyeceksiniz hala neyi soracan kurtulamadık mı? ama bilmiom) 17 eylülde mi dersler başlıo acaba? :)

sonuçlar

arkadaşlar 2.aşama sonuçları neden hala açıklanmadıı? internet üzerinden açıklanmayacakmı acaba? bilgisi olan varmııı??

bari kaç puan yaptığımızıda

bari kaç puan yaptığımızıda soyleseler sadece 2.oturuma gecenleri değil modelim gayette iyidi ama geçememişim nasıl oluyosa :s bu senede boşa gitti :( merak ediyorum annem babam yaşında kişiler girmişti sınava onlar ne için giriyolar işinin ehlileri oldukları belli şak diye çiziyolar kim bilir belkide öğretmendirler onların spor yapcaz die egoları yüzünden biz şansımızı kaybediyoruz çok büyük bi haksızlık bu...

katılıyorum ve sorun bu

katılıyorum ve sorun bu sınavda yani sistem öyle bi sistem ki bi sene kaybetmek çok kolay...

MARMARA ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV SONUÇLARI ??

Arkadaşlar yarın sınav var diyolar ama sonuçlar açıklanmadı. Okula asılmış diyorlar bir bilgisi olan varmı ?

Egitim fakültesi

Egitim fakültesi sınavı dün oldu.Sadece canlı model vardı.Bir nesne filan koymamıslardı.Sonuçlar bugün mesai bitiminde açıklanıyor.Kimler girdi?

mesai biteli yıl oldu

mesai biteli yıl oldu açıklamadı zaten dun ıkı saat beklttiler ne biçim bi sistem içinde bu okul anlamış değilim

resim öğretmenliği için

resim öğretmenliği için sonuçlar ne zaman açıklanır ya okulu aradım akşama doğru okula asılcak dediler akşam vakti okula nasıl gidip sorcaz :s 2. giriş belgelerini nasıl cıkarcaz bide ya cok sakat iş yaptılar ya :S

Nasıl yani sitede internetten

Nasıl yani sitede internetten açıklanacağı yazıyo. Sonuçları öğrenmek için okula mı gidicez??

okulu aradığımda akşama doğru

okulu aradığımda akşama doğru okula asılcak dediler dün aksam 9 10 gibide internete düştü sonuçlar

http://aef.marmara.edu.tr/duyuru/120012/3721/resim-is-ogretmenligi-yeten...

burdan bakabilirsin

ben diyarbakırdan geldim

ben diyarbakırdan geldim yıllarca resim çizdim hayatım çizim oldu fakat sorun şu ki istanbula sınavlar için geldiğimde şunu gördüm ki kazanan öğrencilerin çoğu sınavdan önce soruyu kurs hocaları aracılığıyla öğrenip ezber yapıp sınavda rahatlıkla fotoğraf gibi çıkartıp kazanıyorlar böyle adalet mi olur böyle sanat mı çok yazık gerçekten..........

aynen öyle kardeşim.bende

aynen öyle kardeşim.bende hüsrana uğradım

Yetenek sınavlarında herhangi

Yetenek sınavlarında herhangi bir torpil ve soruyu önceden öğrenilme gibi bir şey olamaz.Ki zaten imgesel sınavlarında soru 1 hafta önceden hazır olmuyor.O gün sınava saatler kala düşünüp söylüyorlar.Fotoğraf gibi çıkartmaları ezberden dolayı değil kişinin yeteneğini gösterir.

Yanılıyorsunuz sınav

Yanılıyorsunuz sınav sorularını önceden kimsenin öğrenmesi mümkün değil, sadece kurs hocaları benzer tahmini konularla öğrencileri hazırlıyor. Öğrenciler çok iyi hazırlandıkları için fotoğraf gibi çizim yapıyorlar konuyu bildikleri için değil!

pek kıymetli yöneticiler,

pek kıymetli yöneticiler, atatürk eğitim fakültesi sınavına girecem ve geçmiş soruları arıom bulamıom. marmara eğitim, imgeselde genelde ne istio? soruları nasıl bulabilirim? yardımcı olur musunuz? ne olur :(

arkadaşlaaar

arkadaşlar müzik eğitim için sınav giriş belgesini alan oldu mu ya? siteden takip ediyorum açıklanacak falan diye ama sınava ne kaldı şurda sıkılmaya başladım:s bi bilgisi olan varsa yazabilir mi:?

müzik eğitime kaç başvuru

müzik eğitime kaç başvuru oldu acabaa?

2.aşama sınav belgesi

allah aşkına bi cevap verin bilmiyorsanızda bilmiyoruz ddeyin lütfen .2.aşama için sınav belgesi gerekmiyormu nerden çıkartabiliriz okulamı gitmemiz gerekiyor.2.aşama için sınav saati sınıfı tarihi hepsi belli ama sınava girebileceğim belgeyi nasıl çıkartabilirim

Yazdıramıyor musunuz?

Yazdıramıyor musunuz? 2. aşama için belge gerekiyor mu bilmiyorum, sınava girdiğinizde listede adınız olacak kimlik yeterli olabilir ancak yine de belge şart mı diye okula sormalısınız!

evet ben de bunu çok merak

evet ben de bunu çok merak ediodum ve kaygılıyım. bir de aynı okulda mı sınava girecez yine, adres de yok?

güzel sanatlara başvurduğum

güzel sanatlara başvurduğum aday numaram ve şifremle giriom eğitime giriş yapamıom. oysa aday no ve şifremle başvurmuştum, şimdi ise aktif bir başvurumun olmadığnı yazıo. acil yardım edin sevgili site yöneticileri! :(

Marmara üniversitesi eğitim

Marmara üniversitesi eğitim fakültesini yarın mesai saatleri içinde arayın lütfen, elimizden gelen birşey olsaydı yardımcı olmak isterdik.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <img> <b> <u> <big>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.